Mu kitabo kye "Essomamakulu (Semantics), Muwanga Charles ayogera ku "Essomannimi"(Linguistics)nga essomo lya sayansi w'ennimi ezoogerwa abantu ab'obuwangwa obw'enjawulo.

Ekitundu ky'esssomannimi ekyekuusiza ku buzimbe bw'olulimi kirimu amasomi ag'enjawulo omuliĀ :

  • Essomamaloboozi (Phonetics) - lino ly'essomo ly'amaloboozi bwe gavaayo mu kwogera.
  • Essomanjatula (Phonology) - lino ly'essomo ly'enjatula y'ebigambo okujjayo amakulu ag'enjawulo
  • Enzimba y'ebigambo (Morphology) - kino kikwata ku ngeri ebigambo gye bizimbibwamu
  • Enzimba y'ebirambululo (Syntax) - kino kikwata ku ngeri ebirambululo( sentences) kye bizimbibwamu)
  • Essomamakulu (Semantics) - lino ssomo lya makulu ga bigambo
  • Enkozesa y'olulimi (Pragmatics) -lino ssomo erikwata ku nkozesa y'olulimi