Open main menu

Mu biro eby'edda ezzooba lino lyabanga lya kyengera, era ng'amatooke geengerera nnyo mu nsuku. Abaganda baagambanga nti: Owange, amatooke mayitirivu obungi, gano gatonnya butonnyi.