Open main menu

Luganda - English dictionary

ensinyirizi

__NOTOC_mukwano nga mpurila nkwagara nyoo _

AEdit

 • Afirika → Africa
 • Agoni → Argon
 • Akabango → Madness
 • Akanyigirizi → Pressure
 • Akaserengeto aka kiddamaaso → Positive slope
 • Akaserengeto aka kiddannyuma → Negative slope
 • Akaserengeto akagalamivu → Horizontal slope
 • Akaserengeto akesimbu → vertical slope
 • Akaserengezziro → Zero slope
 • Akataffaali → Living Cell
 • Akafuba bulwadde → Tuberculosis
 • Akafunza → Power or index of an exponent
 • AkagobadogoDysphania ambrosioides
 • AkakumiriziSidacuneifolia roxb
 • Akakwate ak'ensonga wakati w'embeera y'ebyenfuna emu n'endalaDialectical materialism
 • Akakwate akatasattululwa wakati w'Obongo n'Omulengerathe dialectic relationship between the brain and the mind
 • Akasekese → Chromosome
 • Akatonnyeze → (Point)
 • Akavuluzi ko ku bwongo → (Pituitary gland)
 • Akaziba → atom
 • Akaziba ka Kaboni → Carbon atom
 • Akaziba ka Keriyamu → Helium atom
 • Akaziba ka ayidologyeni → Hydrogen atom
 • Akaziba ka ayidologyeni → Hydrogen atom
 • Akazitoya → Molecule
 • Alikimeddizi → Archmedes
 • Aluminiyamu → Alminium
 • Amaanyi → Power
 • Amaduudu → moon flower
 • Amakajja → arthritis
 • Amasannyalaze ag'entagenda → Static electricity
 • Amasoboza → Energy
 • Amasoboza ag'amasannyalaze → electrical energy
 • Amasoboza mu Mubiri → Energy in the body
 • Amasomo agali wansi wa Sessomo ly'Ekibalangulo → the Topics or Sub-fields of study under the discipline of Mathematics in Luganda Language
 • Amasomo ga sayansi → Scientific fields of study
 • Amatabi g'enambuluzo → Factor Trees
 • Amateeka ga Newton Ag'Okuva → Newton's Laws of Motion
 • Amayengo → Waves
 • Amayengo g'Omugendo gw'amasannyalaze n'Ebyebulungulo bya magineeti → Electromagnetic Waves
 • Amayinja mu Nsigo Kidney stones
 • Amazzi Water
 • Antimoni → Antimony

Apac Apac (disitulikit) Arapai Arithmetic

 • Aseniki → Arsenic

Asia Asitatayini Astrakhan Atambula bamulya Atiak

 • Atomu = Akaziba (atom)
 • Atomu =akaziba (atom)
 • Atomu enzigumivu n'ezitali nzigumivu Stable and unstable atoms

Atutur Atwalira nnyina

 • Ayidologyeni= Kitondekamazzi(Hydrogen)
 • Ayodiini → Iodine
 • Azaalibwa n’endira ebbiri

BEdit

CEdit

DEdit

EEdit

 • Ebisukaali → Sugars
 • Ebitangattiso → Chloroplast
 • Ebiwangaaliro → Habitats
 • Ebiwangagano → Gears
 • Ebiwunziko n'ebikubampawa → Inferences and arguments
 • Ebizimbamubiri → Proteins
 • Ebiziziina → Eukaryotes
 • Ebiziziite → Prakaryotes
 • Ebyobulimi → Agriculture
 • Enziku → Fats and Oils
 • Ebyenfuna ng'ekintu eky'ebyafaayo → Historical materialism
 • Ebyenfuna ng'ekivugo ky'ebyafaayo → The materialist conception of history)
 • Ebyenjigiriza mu Buganda ng'abafuzi b'amatwale tebannajja → the education system in Precolonial Buganda)
 • Ebyetaagisa okukuza ebirime → Conditions for growth of Crops
 • Ebyetaago by'Obulamu eby'Omubiri → the Physical needs of Life
 • Ebyetaago by'Obulamu eby'Omulengera → the Mental needs of Life
 • Ebyetaago by'Obulamu eby'Omwoyo → the Spritual needs of Life
 • Ebyenfuna (Political Economy)
 • Ebyenfuna bya Buganda Eyedda (the Political economy of precolonial Buganda)
 • Ebyobufuna bya Buganda eyedda(the Political economy of precolonial Uganda)
 • Ebyobugagga obw'ensibo (Natural Resources)
 • Ebyobulamu(Health education/science and health services)
 • Ebyobuwangwa (Culture)
 • Ebyuma (Metals)
 • Eddongooserezo (Theatre)
 • Eggereeso lya Payisoggolaasi (the Pythogorean Theorem)
 • Eggobansonga (Dialectics)
 • Eggwanga eryetongovu (Sovereign State)
 • Ejjengerero (Plasma)
 • Ekibanduso (A Primer of Change)
 • Ekibazabuufu(Mathematical locus)
 • Ekibazamukisa(Probability)
 • Ekibazisambira=Embazamapeesa (Abacus)
 • Ekibulukusi (Convection)
 • Ekibulungulo (satellite)
 • Ekibumba (Liver)
 • Ekibumba nga kilwadde
 • Ekibumbulukuko(radioactivity)
 • Ekibuuzabantu n'embuuzamuntu(Survey and Questionaire)
 • Ekifuba
 • Ekifulumyakazambi(Excretion)
 • Ekifulumyalubugumu(Radioactivity)
 • Ekifumbekero (Acid)
 • Ekifunza → Exponentiation
 • Ekifuulannenge → Inverse
 • Ekigaaniro → Inertia

endagabutonde DNA

 • Ekibalangulo → mathematics
 • Ekibalangulo eky'Obusuubuzi → Business Mathematics
 • Ekibalanguzo → formula
 • Ekibalirizo → Arithmetic
 • Ekibalo → Maths
 • Ekibalo ekigobensonga → Variation Math
 • Ekibazo → solution to a mathematical problem
 • Ekikulukusakazambi → Sewage
 • Ekinonoozo → engineering
 • Ekitambuzo → mechanics
 • Ekyanguyirizi → machine
 • Essomakubala → mathematics
 • Essomansi → Geography
 • Ennyanguyirizi → Machine
 • Essomabiragala → Pharmacology
 • Essoamkalondaw’ebiramu ow’ekiseera → Phenology
 • Essomamaloboozi → Phonology
 • Essomabitundubya biramu → Physiology
 • Essomabirwadde bya bimera → Phytopathology
 • Essomabusangiro bwa bimera → Phytosociology
 • Essomankulunjuba → Planetology
 • Essomankatoni → Planktology
 • Essomabibala → Pomology
 • Essomaddozi → Posology
 • Essomakifulumyakazambi → Proctology
 • Essomakikulukusakazambi → The study of Sewage
 • Essomandwadde za mawuggwe n’okussa → Pulmonology
 • Essomamigendogyakitangaala → Radiolog
 • Essomasekaloopera → Reflexology
 • Essomakkulukuta → Rheology
 • Essomabitendero → Sedimentology
 • Essomamusisiwazansi → Seismology
 • Essomamwezi → Selenology
 • Ekizaalibwo → Sex
 • Essomakizaalibwo → Sexology
 • Essomandya → Sitiology
 • Essomantabaganyi → Sociology
 • Essomabisonjozo bya muntu → Somatology
 • Essomatulo → Somnology
 • Essomakyekebejjampuku → Speleology
 • Essomabubonero bwa ndwadde → Symptomatically
 • Essomakitondekabikole → Technology
 • Essomakwoki → Thermology
 • Essomabukwataganu → Topology
 • Ea → Toxicology
 • Essomabiwundu → Traumatology
 • Essomakikuubareza → Tribology
 • Essomasitukamunviiri → Trichology
 • Essomansengeka → Typology
 • Essomabipuluko → Vulcanology
 • Essomabulamubugwira → Xenobiology
 • Essomabiti → Xylology
 • Essomabisigalira bya bisolo → Zooarchaeology
 • Essomabirwadde bya nsolo → Zoopathology
 • Essomabirowoozo bya bisolo → Zoopsychology
 • Essomakitamuuluzo → Zymology
 • Entababiramu → Biomes
 • Entababutonde → Ecology
  • Essomansozi → Orology
 • Essomabibuuka → Aeronautics
 • Essomabuzaale → Genetics
  • Essomansozi → Orology
 • Essomannimi → Linguistics
 • Essomampuyisatu → Trigonometry

FEdit

GEdit

Ŋ

HEdit

IEdit

JEdit

KEdit

 • Kibalirampuyibbiri / Yintegya → integers

LEdit

MEdit

mukade

NEdit

 • Namba → number. namba eza kibazo → cardinal numbers, namba ezibala → counting numbers, namba eza ndagakifo → ordinal numbers, namba eza ndagalinnya → nominal numbers, namba enzijuvu → whole numbers

OEdit

 • Okutolontoka (To increase momentum)
 • Omunonooza → engineer
 • Omweyoleko → mathematical expression
 • Okusonjola → to simplify
 • Okubalangula → to calculate
 • Okubalanguza → to solve
 • Okulambika ensonga → Inductive Logic
 • Okubaza → to compute, solve or to calculate
 • Omubalanguzo → mathematical operation
 • okwegaala → sitting badly in public (especially for ladies)

PEdit

REdit

SereEdit

TEdit

UEdit

VEdit

WEdit

XEdit

YEdit

ZEdit

See alsoEdit