Okusibukula(Etymologisation)

Okusinziira ku Muwanga Charles mu kitabo kye "Essomannimi n'Essomamakulu"(Linguistics and Semantics), Okusibukula(Etymologisation) kiva mu bigambo by'oluganda "okukola ensibuko y'ebigambo naddala ebya sayansi mu Luganda.

Bino bifaanayamakulu (Synonyms):

  • “ensibuko y’ekigambo” (etymologisation of word )
  • “Ensibukula” (etymology)
  • “Okusibukula” (etymologisation)