Obukiikaddyo oba Maserengeta: Okusobola okumanya awali bukiikaddyo[1] n'awali bukiikakkono[2], obwenyi bwo butunuze buvanjuba (enjuba gy'eva), omukono gwo ogwa kkono gye gutunudde we waba obukiikakkono[2] ate ogmukono gwo ogwa ddyo gye gutunudee we wali obukiikaddyo[1]. Enkoona yo gy'etunudde we waba obugwanjuba.[3] Manya ne bino:

  • Bukiikaddyo owa buvanjuba[4]
  • Bukiikaddyo owa bugwanjuba[5]
Obukiikaddyo

Erinnya maserengeta liva mu kulaba nti aserengeta a genda wansi, ate nga kulupapula bukiikaddyo esangibwa wansi. Era ne bukiikakkona bagiyita mambuka kunsonga eno.

Etelekero Lye Bifanannyi kyusa

Laba Nawano kyusa

Ebyokurabirako kyusa

  1. 1.0 1.1 South (en)
  2. 2.0 2.1 North (en)
  3. Charles Muwanga
  4. Southeast (en)
  5. Southwest (en)